Undervisning og supervision

Du og dine medarbejdere tilbydes undervisning, foredrag og workshops, der skræddersyes efter jeres viden og behov

Undervisningen kan vare fra nogle få timer til flere dage. Således kan det være et indlæg på et personalemøde eller et egentligt kursus. Ligeledes kan det bestå i oplæg, såvel som mere deltagerbaseret involvering.

Temaerne kan fx være:

 • psykisk førstehjælp
 • krisepsykologisk indsats
 • stress håndtering
 • forberedelse til udsendelse i felten
 • opbygning af beredskabsplaner
 • interkulturel kommunikation
 • adoptivbarnets særlige behov
 • psykosociale foranstaltninger og indsatser


Supervision og coaching tilbydes til forskellige faggrupper og niveauer i organisationen

Min rolle som supervisor og coach opfatter jeg som en katalysatorfunktion, hvor min opgave er at støtte dig i at finde frem til de løsninger, som er fagligt og etisk forsvarlige og optimale i forhold til din situation - og så skal de være realistiske at gennemføre i den daglige hverdag! Således kommer jeg ikke med de færdige løsninger, men på baggrund af dine ressourcer, min faglige viden samt allerede eksisterende erfaringer, kan vi i fællesskab finde nye veje til at optimere dit arbejde.

Supervision og coaching tilbydes til blandt andre:

 • psykologer med henblik på autorisation, specialist- eller supervisorgodkendelse i børnepsykologi samt psykotraumatologi
 • ledere
 • psykoterapeuter
 • familiebehandlere
 • læger
 • lærere
 • pædagoger
 • sagsbehandlere
 • sundhedsplejersker
 • og andre faggrupper


Forhandling af psykologfaglige ydelser

Lær forhandlingsprincipper, forhandlingspsykologi og forhandlingsteknikker. Lær at navigere i en forhandling om dine psykologfaglige ydelser og at kontrakte bl.a. dine priser og tjen prisen for dette kursus hurtigt hjem - og meget mere! Kurset er udviklet i samarbejde med Benedicte Schilling og underviser-teamet består af jurister såvel som erfarne psykologer - vi kan bookes direkte til din arbejdsplads eller som undervisere på et kursus, du udbyder se mere herv. Louise Svendsen cand.psych., autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi
Søborg Torv 12, 4, 2860 Søborg26 24 40 64 LS@LSRT.dk www.LSRT.dk