Expats

Rigtig mange brænder efter at komme ud i verden, hente ny inspiration, nye udfordringer, prøve sig selv af samt få indgående førstehåndskendskab til et andet land og dets kultur.

At rejse ud er ofte forbundet med stor uvished, usikkerhed og mange nye spændende udfordringer. Det betaler sig, at være beredt og klædt på — også psykologisk. Herved kan du komme mange problemer i forkøbet. Efter hjemkomst til Danmark er der mange, som har svært ved igen at finde sig til rette, her kan det være godt at vende situationen med en anden.

Du tilbydes:
  • briefing og undervisning i stress management forud for udrejsen
  • undervisning i interkulturel kommunikation
  • rådgivning og planlænging i at tilrettelægge den bedst mulige hverdag ude
  • assistance ved akutte behov ude i verden (enten telefonisk eller ved udrejse/akut hjemkomst)
  • støtte til pårørende efter behov
  • psykologisk debriefing og hjælp til reetablering efter hjemkomst
v. Louise Svendsen cand.psych., autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi
Søborg Torv 12, 4, 2860 Søborg26 24 40 64 LS@LSRT.dk www.LSRT.dk