Priser


Du er velkommen, hvad enten du selv betaler eller en anden gør det.....


 • Hvis du har en henvisning fra egen læge med tilskud til betalingen, kan du få en tid. Se mere her

 • Du kan vælge selv at betale.

 • Du kan også undersøge, om du har en forsikring, der betaler. Ofte kan en sundhedsforsikring, betalt af enten dig eller din arbejdsgiver dække behandlingsudgiften, ligeledes dækker nogle bil- og indboforsikring afhængig af årsagen til, at du søger psykologbehandling. Du kan altid sige til dit forsikringsselskab, at du selv har en psykolog og ikke ønsker at blive tildelt én, fra deres netværk. Du beder så dit forsikringsselskab om et betalingstilsagn, så fakturerer jeg dem direkte, så du ikke skal have et udlæg.

 • Sommetider vælger arbejdsgivere at betale, selvom de ikke har en forsikring, hvis dit øgede velvære vil gøre dig til en mere robust og stabil arbejdskraft. Andre gange betaler din fagforening. Spørg dem eventuelt. I fald kan jeg fakturere dem direkte, så du ingen udlæg skal have.

 • Nogle kommuner dækker også psykologsamtaler. Tal eventuelt med din kommune.

 • Har du været udsat for en arbejdsulykke er der mulighed for, at din arbejdsgiver eller arbejdsskadestyrelsen kan betale http://www.ask.dk/da/Temaer/Psykiske-arbejdsskader/Erstatninger/Udgifter-til-behandling.aspx

Priser

Det koster det samme hos mig, hvad enten du kommer alene, tager din partner eller hele familien med. Hvis I ikke kan komme til mig, er der også mulighed for, at jeg kan komme til jer.
 • Når du selv betaler: kr. 1197 pr. session af 45 min. inden for almindelige dagtimer.
 • Hvis din arbejdsplads eller forsikring betaler kr. 1464 pr. session af 45 min. inden for almindelige dagtimer.
 • Hvis du får tilskud via sygesikringen betaler du pr. 1/10-21 kr 443,97 for første session og kr 369,92 for efterfølgende sessioner af 45 min. Betaling sker i forbindelse med samtalen enten via MobilePay t. 88449 eller med kontanter. Taksterne reguleres to gange årligt af det offentlige. Se mere her.
 • Familie eller parsamtaler: kr 2279 pr. session af 75 min.  inden for almindelige dagtimer, når I selv betaler.
 • Supplerende psykologundersøgesler vedr. adoption kr. 1340 pr. time af 60 min. inden for almindelige dagtimer.
 • Supervision individuelt kr. 1596 pr. time af 60 min. i almindelige dagtimer.
 • Supervision af grupper kr. 1823 pr. time af 60 min. inden for almindelige dagtimer.

 • Transport er kr. 1595 pr time inden for almindelige dagtimer samt statens højeste km takst og eventuelle bro, færge eller parkeringsudgifter. For dig med henvisning gælder særlige takster afhængig af afstanden.

 • Har du brug for en akuttid, kan det blive aktuelt med et akuttillæg, samt eventuelt aften, nat eller weekend tillæg.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark ydes der tilskud og egenbetalingen reduceres med 200 kr pr. konsultation, når du er henvist via egen læge. Har du ingen henvisning ydes tilskud på kr. 300 for tilsvarende problemstillinger. Undersøg det eventuelt med dem i forvejen. Jeg indberetter til Sygeforsikring Danmark for dig, men du skal selv betale det fulde beløb i forbindelse med konsulationen.

Får du brug for at ændre tiden, bedes du kontakte mig så hurtigt som muligt. Dog skal akut opståede afbud senest meddeles 24 timer før via sms (for undersøgelser er det 2 hverdage før). Ved for sent afbud såvel som udeblivelser faktureres normal takst. Afbud mindre skal altid meddeles via sms, ikke mail. Du modtager altid en bekræftelse på dit afbud, får du ikke denne, er din besked ikke gået igennem, og du bedes derfor genfremsende den, da du ellers fortsat skal betale.

Ved tidsbestilling accepteres de gældende betalingsbetingelser. Dette gælder også for henvisere/opdragsgivere, der indgår aftale om udførelse af undersøgelses- eller behandlingsopgaver.

Priserne reguleres årligt pr. 1. januar ihht. Danmarks statistiks prisindeksregulering.

Ret til ændringer forbeholdes.


v. Louise Svendsen cand.psych., autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi
Søborg Torv 12, 4, 2860 Søborg26 24 40 64 LS@LSRT.dk www.LSRT.dk