Kriser og traumer

Kritiske hændelser kan bunde i mange ting og have forskellige årsager. Nogle kan skyldes hændelser fra en fjern fortid, andre akutte oplevelser. Afgørende for, hvordan en kritisk hændelse får betydning for vores liv, er, hvordan vi oplevede begivenheden, hvordan vi ser den nu i tilbageblik, vores personlighed, hvor robuste vi er, og det arbejde vi sætter ind med for at komme videre.


En at tale med
Kan være en lise i svære situationer, hvor vi enten har lidt tab eller på anden måde befundet os i en truende situation. For mange er det vigtigt at få en udefra til at hjælpe med at sætte hændelsen i perspektiv og forstå de symptomer, man har efter en overvældende begivenhed.


Du tilbydes
  • At tale om, hvad der er sket
  • Hjælp til kropslig regulering og ro (neuropaffektivregulering)
  • Få mulighed for at se hændelsen i et nyt lys
  • Analysere dine reaktioner og muligheder i den aktuelle situation
  • Mere viden om dine nuværende eftervirkninger
  • Ideer til at komme videre
  • Fokus på, hvad du fremover kan gøre for at beskytte dig selv
v. Louise Svendsen cand.psych., autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi
Søborg Torv 12, 4, 2860 Søborg26 24 40 64 LS@LSRT.dk www.LSRT.dk