Profil

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 1998, autoriseret psykolog og godkendt specialist og supervisor i psykotraumatologi/ krisepsykologi samt i klinisk psykologi voksne og børn.

I en årrække har jeg særligt arbejdet med problemstillinger knyttet til traumer, kriser, overgreb samt tidlige brud og tilknytningsforstyrrelser. Jeg arbejder med voksne og unge såvel som børn. Som supplement til min krisepsykologiske kompetence, har jeg særlig erfaring med at støtte personale, som arbejder i internationale missioner i et fremmed land.

Jeg er ind imellem udsendt med forskellige humanitære organisationer til verdens brændpunkter, har arbejdet med flygtninge og indvandrere i Danmark samt børne-familieområdet i kommunalt, amtsligt og privat regi. Siden 1996 har jeg arbejdet med adopterede såvel som adoptivforældre i alle faser af adoptionen.

Aktuelt er jeg tilknyttet forskellige forsikringsselskaber og krisepsykologiske netværk blandt andre Falck, Nordisk Krisekorps, PrimaCare og Psykologgruppen af 1984.

Jeg er selv adopteret fra Korea. Hertil kommer, at jeg er aktiv i Adoption & Samfund samt med i flere netværk for psykologer med særlig viden om adoptions- og krisepsykologiske problemstillinger. Jeg er udpeget censor på de danske universiteters psykologistudier, hvor jeg har berøring med mange forskellige discipliner i psykologien herunder specialeafhandlinger. Dette er en god måde at holde mig fagligt ajour. Desuden sørger jeg for løbende at efteruddanne mig og modtager også supervision for at dygtiggøre mig.

Jeg samarbejder med Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Her er jeg tilknyttet et forskningsprojekt om psykoterapeutisk behandling hos privat praktiserende psykologer. Formålet med projektet er at undersøge, hvad der har indflydelse på et psykoterapeutisk forløb og sikrer den bedst mulige behandling. Som klient hos mig er det muligt at deltage i projektet, men det er helt frivilligt og du er lige velkommen, hvad enten du er med i projektet eller ej. pr. 31/12-23 er der lukket for tilgang til projektet. Du kan læse mere om projektet her.  

Jeg er medlem af og aktiv i Dansk Psykologforening i følgende netværk og psykologfaglige selskaber:

•    Psykotraumatologisk Selskab (krise & katastrofe psykologi)
•    Selskab for Interkulturel psykologi (SIP)
•    Adoptionspsykologisk Selskab
•    Selskab for kropspsykoterapi
•    Selskab for Klinisk Hypnose
•    Psykoterapeutisk Selskab
•    Selskab for Retspsykologi
•    Selvstændige psykologers Sektion
•    Kreds Københavns Omegn

Du kan læse mere om mig på min linkedin profil her
v. Louise Svendsen cand.psych., autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi
Søborg Torv 12, 4, 2860 Søborg26 24 40 64 LS@LSRT.dk www.LSRT.dk