Adoption

Adoptivforældre såvel som adopterede kan få problemer i dagligdagen, som kan være svære at klare alene – præcis ligesom alle andre familier. Nogle af disse problemer kan have baggrund i adoptionen, tiden forud for adoptionen samt hvordan I fælles klarer det at være en adoptivfamilie. Ikke alle problemer behøver at udspringe af adoptionen, men det kan være svært at skelne, og uanset årsagen er det ofte en god ide at få en udefrakommende til at hjælpe sig med at komme igennem den problemfyldte tid.


Som adopteret tilbydes du
 • Et rum til at vende tankerne omkring adoptionen
 • At tale om, hvad det betyder for dig at være adopteret
 • Samt de forskellige oplevelser og særlige udfordringer, der affødes heraf
 • Hjælp til at forstå det, du ved om din fortid
 • Samt et rum til at vende tanker i forbindelse med opsøgning af biologisk baggrund og oprindelsesland
 • At udforske gennem samtale med en anden, hvem du er og hvor du gerne vil hen med dit liv

Som adoptant kan du og din eventuelle ægtefælle have brug for
 • Et rum til at vende tankerne omkring adoption
 • I fællesskab at tale med nogen om, hvorvidt adoption er noget for jer
 • Usikkerhed vedrørende den forestående adoption
 • Når barnet stillet i forslag ikke svarer til jeres forventninger
 • Når forældrefølelserne udebliver, hvad så?
 • Hjælp til at forstå dit barns signaler og vejledning til at handle på dem
 • Vurdering af om dit barn har særlige behov og dermed brug for en specifik indsats
 • En adoptionskyndig psykolog til at vejlede de professionelle, der har med dit barn at gøre i dagligdagen


Psykologerklæring til brug for afgiverlande

Nogle lande kræver en særlig psykologisk undersøgelse som supplement til den allerede foreliggende godkendelse, socialrapport og lægeerklæring. Undersøgelsesforløbet og rapportens udformning sammensættes med udgangspunkt i de forskellige landes særlige krav.


Mange professionelle har i perioder brug for
 • Supervision og vejledning om forhold, der involverer adoptivbørn og adoptivfamilier
 • Kurser omkring adoptivbørns forhold, tilknytning, identitetsudvikling, sårbarheder mv.
Louise Svendsen cand.psych., aut. psykolog, specialist & supervisor i klinisk psykologi
adr.: Søborg Torv 12, 4, 2860 Søborg | tlf.: 26 24 40 64 | e-mail: klinik@LSRT.dk