Priser


Du er velkommen, hvad enten du selv betaler eller en anden gør det.....


 • Hvis du har en henvisning fra egen læge med tilskud til betalingen, kan du få en tid. Se mere her

 • Du kan vælge selv at betale.

 • Du kan også undersøge, om du har en forsikring, der betaler. Ofte kan en sundhedsforsikring, betalt af enten dig eller din arbejdsgiver dække behandlingsudgiften, ligeledes dækker nogle bil- og indboforsikring afhængig af årsagen til, at du søger psykologbehandling. Du kan altid sige til dit forsikringsselskab, at du selv har en psykolog og ikke ønsker at blive tildelt én, fra deres netværk. Du beder så dit forsikringsselskab om et betalingstilsagn, så fakturerer jeg dem direkte, så du ikke skal have et udlæg. Har du aftalen med forsikringen på plads, inden du kontakter mig, kan vi aftale en tid med det samme.

 • Sommetider vælger arbejdsgivere at betale, selvom de ikke har en forsikring, hvis dit øgede velvære vil gøre dig til en mere robust og stabil arbejdskraft. Andre gange betaler din fagforening. Spørg dem eventuelt. I fald kan jeg fakturere dem direkte, så du ingen udlæg skal have.

 • Nogle kommuner dækker også psykologsamtaler. Tal eventuelt med din kommune.

 • Har du været udsat for en arbejdsulykke er der mulighed for, at din arbejdsgiver eller arbejdsskadestyrelsen kan betale http://www.ask.dk/da/Temaer/Psykiske-arbejdsskader/Erstatninger/Udgifter-til-behandling.aspx

Priser

Det koster det samme hos mig, hvad enten du kommer alene, tager din partner eller hele familien med, hvis du selv betaler. Hvis I ikke kan komme til mig, er der også mulighed for, at jeg kan komme til jer.
 • Når du selv betaler: kr. 1244 pr. session af 45 min. inden for almindelige dagtimer.
 • Hvis din arbejdsplads eller forsikring betaler kr. 1520 pr. session af 45 min. inden for almindelige dagtimer.
 • Hvis du får tilskud via sygesikringen betaler du pr. 1/10-23 kr 443,22 for første session og kr 377,92 for efterfølgende sessioner af 45 min. Betaling sker i forbindelse med samtalen enten via Mobilbank til reg. 5501 konto 0751868235 eller med kontanter. Taksterne reguleres to gange årligt af det offentlige. Se mere her.
 • Familie eller parsamtaler: kr 2366 pr. session af 75 min.  inden for almindelige dagtimer, når I selv betaler.
 • Supplerende psykologundersøgelser vedr. adoption kr. 1420 pr. time af 60 min. inden for almindelige dagtimer.
 • Supervision individuelt kr. 1657 pr. time af 60 min. i almindelige dagtimer.
 • Supervision af grupper kr. 1892 pr. time af 60 min. inden for almindelige dagtimer.

 • Transport er kr. 1657 pr time inden for almindelige dagtimer samt statens højeste km takst og eventuelle bro, færge eller parkeringsudgifter. For dig med henvisning gælder særlige takster afhængig af afstanden.

 • Har du brug for en akuttid, kan det blive aktuelt med et akuttillæg, samt eventuelt aften, nat eller weekend tillæg.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark ydes der tilskud og egenbetalingen reduceres med 200 kr pr. konsultation, når du er henvist via egen læge. Har du ingen henvisning ydes tilskud på kr. 300 for tilsvarende problemstillinger. Undersøg det eventuelt med dem i forvejen. Jeg indberetter til Sygeforsikring Danmark for dig, men du skal selv betale det fulde beløb i forbindelse med konsulationen.

Får du brug for at ændre tiden, bedes du kontakte mig så hurtigt som muligt via sms. Dog skal akut opståede afbud senest meddeles 24 timer før via sms (for undersøgelser er det 2 hverdage før). Ved for sent afbud såvel som udeblivelser faktureres normal takst. Afbud skal altid meddeles via sms, ikke mail. Du modtager altid en bekræftelse på dit afbud, får du ikke denne, er din besked ikke gået igennem, og du bedes derfor genfremsende den, da du ellers fortsat skal betale.

Ved tidsbestilling accepteres de gældende betalingsbetingelser. Dette gælder også for henvisere/opdragsgivere, der indgår aftale om udførelse af undersøgelses- eller behandlingsopgaver.

Priserne reguleres årligt pr. 1. januar ihht. Danmarks statistiks prisindeksregulering.

Ret til ændringer forbeholdes.


Louise Svendsen cand.psych., aut. psykolog, specialist & supervisor i klinisk psykologi
adr.: Søborg Torv 12, 4, 2860 Søborg | tlf.: 26 24 40 64 | e-mail: klinik@LSRT.dk