Hvad du tilbydes

Du tilbydes — generelt
 • Rådgivning, coaching og vejledning
 • Terapi – individuelt, som par, familie eller gruppe
 • Psykologiske samtaler til dig med henvisning fra egen læge
 • Tilbud til dig med anden baggrund og sprog end dansk
 • Videovejledning med barnet i centrum
 • Supervision af psykologer mhbp. autorisation samt specialistgodkendelse i børnepsykologi og psykotraumatologi
 • Supervision af andre faggrupper
 • Foredrag, kurser og workshops

Krisepsykologisk indsats
 • Tid med det samme
 • Krisestyring af akutte situationer
 • Kriseterapeutisk støtte
 • Psykologisk debriefing efter kritiske og belastende hændelser eller hjemkomst fra arbejde i udlandet
 • Psykologisk briefing og stress management fx før udsendelse til udenlandske opgaver
 • Psykologisk bistand til pårørende

Adoption - Familier
 • Et reflekterende rum før, under og efter adoptionen
 • Forældrevejledning
 • Deltagelse på møder i institutioner, skoler mv.
 • Samtaler med adopterede i alle aldre
 • Erklæringer til brug for afgiverlande i forbindelse med adoption

Vores møder kan være
 • konsultation i min klinik
 • hjemmebesøg
 • telefonrådgivning eller online-konsultationer
 • brev/e-mail kontakt
 • udrejse til dig, hvor du end er i verden
Louise Svendsen cand.psych., aut. psykolog, specialist & supervisor i klinisk psykologi
adr.: Søborg Torv 12, 4, 2860 Søborg | tlf.: 26 24 40 64 | e-mail: klinik@LSRT.dk